Puji dan Syukur atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kelapangan dan kekuatan dalam menjalankan amanah negara dalam bidang pendidikan. Syukur pula kita aturkan sebagai manisvestasi kehambaan yang telah diberi rahmat berupa sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan amanah berupa Gedung Prodi PG PAUD FKIP Untan yang baru. Gedung ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan keilmuan serta potensi diri bagi dosen dan mahasiswa Prodi PG PAUD FKIP Untan ini. Semoga apa yang manjadi harapan dan cita-cita kita bersama dapat tercapai. Amien.
.